Rozkład obowiązuje od 14.06.2012 r.								 informacja: 515 140 338, 504 066 599

OSTROWIEC - KRAKÓW


godziny odjazdów
     L               L
Cena biletu
normalnego
Cena biletu
studenckiego
   Przystanki   
6.25            8.30 30,00 25,00 Ostrowiec Świętokrzyski - Szpital (Szymanowskiego)
6.28            8.33 30,00 25,00 Ostrowiec Świętokrzyski, Al. Jana Pawła II
(na przeciwko małego TESCO, przystanek po stronie Margarity)
6.30            8.35 30,00 25,00 Ostrowiec Świętokrzyski, Al. 3 Maja
(przystanek na przeciwko McDonald'a)
6.32            8.37 30,00 25,00 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska
(przystanek na przeciwko Kościoła)
6.48            8.53 30,00 25,00 Opatów, ul. Kilińskiego
7.01            9.06 28,00 23,00 Iwaniska, ul. Opatowska
7.13            9.18 26,00 22,00 Bogoria (Rynek)
   -                9.32 24,00 22,00 Staszów (Rynek)
7.49            9.55 24,00 20,00 Stopnica I, ul. Piotrowskiego
8.18            10.24 20,00 18,00 Nowy Korczyn (Rynek)
9.27            11.33      -      - Kraków, ul. Igołomska (Brama nr 5)
9.30            11.36      -      - Kraków, Al. Jana Pawła II (Klasztorna)
9.32            11.38      -      - Kraków, Al. Jana Pawła II (Plac Centralny)
9.34            11.40      -      - Kraków, Al. Jana Pawła II (Rondo Czyżyńskie)
9.36            11.42      -      - Kraków, ul. Lubomirskiego (Rondo Mogilskie)
9.39            11.45      -      - Kraków, ul. Bosacka 18 (R.D.A.)

L - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz 1-szy i 2-gi dzień Św. Wielkanocnych

KRAKÓW-OSTROWIEC


godziny odjazdów
     L               L
Cena biletu
normalnego
Cena biletu
studenckiego
   Przystanki   
15.00            17.30 30,00 25,00 Kraków ul. Bosacka 18 (RDA)
15.03            17.33 30,00 25,00 Kraków, ul. Lubomirskiego (Rondo Mogilskie)
15.05            17.35 30,00 25,00 Kraków, Al. Jana Pawła II (Rondo Czyżyńskie)
15.07            17.37 30,00 25,00 Kraków, Al. Jana Pawła II (Plac Centralny)
15.09            17.39 30,00 25,00 Kraków, Al. Jana Pawła II (Klasztorna)
15.12            17.42 30,00 25,00 Kraków, ul. Igołomska (Brama nr 5)
16.21            18.51 20,00 16,00 Nowy Korczyn (Rynek)
16.50            19.20 15,00 13,00 Stopnica I, ul. Piotrowskiego
17.13            19.43 12,00 10,00 Staszów (Rynek)
17.27            19.57 10,00 8,00 Bogoria (Rynek)
17.39            20.09 9,00 8,00 Iwaniska, ul. Opatowska
17.52            20.22 6,00 5,00 Opatów, ul. Kilińskiego
18.08            20.38      -      - Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska
18.10            20.40      -      - Ostrowiec Świętokrzyski, Al. 3 Maja
18.12            20.42      -      - Ostrowiec Świętokrzyski, Al. Jana Pawła II
18.15            20.45      -      - Ostrowiec Świętokrzyski - Szpital

L - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz 1-szy i 2-gi dzień Św. Wielkanocnych